Ganjarannya Pedih! Ternyata Ada Dosa yang 1000 Kali Lebih Besar dari Berzina? Muslim Wajib Baca


Sudah menjadi sebuah pengetahuan umum bahwa perbuatan zina dosanya sangatlah besar.

Bahkan semua agama pun tak ada yang membenarkan tindakan zina, termasuk Islam.

Perilaku zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah.

Begitu banyak ayat dalam Alquran yang menjelaskan tentang hukuman untuk para pelaku zina, baik saat di dunia maupun ketika di akhirat kelak.

Kendati demikian, ternyata ada dosa yang justru besarnya disebut sampai seribu kali lebih besar dari zina.

Ancaman bagi pelaku dosa tersebut pun tak main-main, yaitu hukuman dan kemurkaan Allah serta akan mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.

Lantas, dosa apakah gerangan yang diklaim sebagai dosa yang seribu kali lipat lebih besar dibanding zina?

Dilansir terkini.id dari Dream pada Sabtu, 31 Juli 2021, ternyata dosa yang sedemikian besar tersebut adalah dosa orang yang sengaja meninggalkan salat lima waktu.

Seperti diketahui, salat merupakan kewajiban utama umat Islam yang menjadi pondasi dasar agama Allah ini. Meninggalkannya sama dengan meruntuhkan tiang agama dan membuat Allah SWT menjadi murka.

Tidak hanya saat di dunia, hukuman bagi orang yang meninggalkan salat di akhirat pun sangat pedih.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah –rahimahullah- mengatakan:

“Kaum Muslimin bersepakat bahwa meninggalkan salat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.” (Ash Sholah, hal. 7).

Riwayat Tabrani:

“Rasulullah SAW diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah, kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, ‘Siapakah ini wahai Jibril?’ Jibril menjawab, ‘Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan salat fardhu’.

Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bagaiamana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan salat.

Ibnu Abbas r.a. berkata:

“Jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang tujuh hasta. Rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan shalat. Kemudian dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ‘Ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah’.”

Nisbah dosa yang diterima oleh orang yang meninggalkan salat antara lain sebagai berikut:

1. Jika satu kali meninggalkan salat subuh, maka hukumannya adalah masuk neraka selama 30 tahun, sedangkan satu hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Artinya satu kali tidak melaksanakan salat subuh, maka kita akan mendekam 60 ribu tahun di neraka.

2. Meninggalkan satu kali salat zuhur, sama dosanya dengan dosa membunuh 1.000 umat Islam.

3. Dosa satu kali meninggalkan salat ashar sama dengan dosa meruntuhkan Ka’bah.

4. Dosa satu kali meninggalkan salat maghrib sama dengan dosa berzina dengan ibunya (jika laki-laki) atau berzina dengan ayahnya (jika perempuan).

5. Satu kali meninggalkan salat isya, tidak akan diridai oleh Allah untuk tinggal di Bumi dan akan didesak mencari bumi atau tempat hidup yang lain.

Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, melaksanakannya tepat waktu, serta mampu mengajak keluarga lainnya untuk salat tepat waktu.

Semoga saja tulisan ini bermanfaat dan terima kasih sudah membaca.